Par LANA

  2007. gada 26. oktobrī tika reģistrēta

  “LATVIJAS AUTOPĀRVADĀTĀJU NACIONĀLĀ ASOCIĀCIJA”- biedrība “LANA”.

  Biedrības darbības mērķi ir:

  • Apvienot autopārvadājumu uzņēmumus kopīgās rīcības programmas noteikšanai un īstenošanai;
  • Pārstāvēt nacionālo autopārvadātāju likumīgās intereses valsts varas un starptautiskajās institūcijās;
  • Iesaistīties autopārvadātāju starptautiskajās organizācijās;
  • Nodrošināt saikni ar citām šāda veida organizācijām Latvijā un Eiropā, lai paaugstinātu pārvadājumu kvalitāti;
  • Pārstāvēt Biedrības biedrus attiecībās ar citām nevalstiskajām Organizācijām;
  • Veidot datu bāzi, kas nepieciešama Biedrības biedriem komercdarbības uzlabošanai;
  • Popularizēt nozari un nozares intereses masu mēdijos;
  • Sniegt Biedrības biedriem juridisko palīdzību interesējošos jautājumos;
  • Realizēt sabiedriski noderīgus komercprojektus Biedrības interesēs;

Asociācijas ziņas

 • LANA SANĀKSME 18/10/16

  Kopsapulces norises vieta:
  Biznesa centrā „Torensberg” Vienības gatvē 198, Rīgā.
  http://torensberg.lv/lv/kontakti
  Sākums 15-00

  Lasīt vairāk
 • LANA SANĀKSME 21/12/15

  Kopsapulces norises vieta:
  NB Hotel, Slokas 49, Riga, LV-1007, Latvia.
  Sākums 16-30

  Lasīt vairāk
 • АСОЦИАЦИЯ. В НОВОМ ГОДУ. АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ БУДЕТ ХУЖЕ

  О. Юхневич: В новом году ситуация с автоперевозками может превзойти даже самые худшие ожидания
  Lasīt vairāk
 • БАНКИ ОТНИМУТ МАШИНЫ У ТРАНСПОРТНЫХ ФИРМ

  Оскар Юхневич: Банки начнут отнимать машины у транспортных фирм

  Lasīt vairāk
 • ЛАТВИЙСКИЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ РАЗОЧАРОВАНЫ ПОЛИТИКАМИ

  Латвийские автоперевозчики разочарованы политиками, толкающими страну назад

  То, что происходит в Латвии, является кризисом – уверен исполнительный директор Латвийской национальной ассоциации автоперевозчиков, предприниматель Оскар Юхневич.
  Конечно, предпосылки этому можно было наблюдать еще задолго до введения санкций и последовавших этому трудностей:
  «Нужно понимать, что ситуация в государстве до этого складывалась по траектории вниз — еще в середине года в СМИ было заявлено, что образуется дефицит в бюджете в размере миллиарда евро, поэтому этих средств теперь может не хватать для медицины, пенсий и других социальных нужд.

  Lasīt vairāk