ES Normatīvie akti

 • Jaunās Eiropas Savienības regulas

  Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2009.gada 14.novembrī ir pieņēmusi trīs regulas tā saucamo „autopaketi”:

  Lasīt vairāk
 • ES regulas – skaidrojums un teksti

  Galveno Eiropas Savienības regulu pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā tulkojumi un konsolidētās versijas latviešu valodā

  Lasīt vairāk
 • Pieeja uzņēmējdarbībai

  Eiropas Savienības direktīvas autopārvadājumu jomā

  1. Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīva 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē;
  Lasīt vairāk
 • Piekļuve tirgum

  Eiropas Savienības direktīvas autopārvadājumu jomā

  1. Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīva 2006/94/EK par kopīgiem noteikumiem dažiem kravu autopārvadājumu veidiem;
  Lasīt vairāk
 • Sociālie nosacījumi

  Eiropas Savienības direktīvas autopārvadājumu jomā

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/15/EK – * (2002.gada 11.marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi
  Lasīt vairāk
 • Bīstamās kravas

  Eiropas Savienības direktīvas autopārvadājumu jomā

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ);
  Lasīt vairāk
 • Autopārvadājumu kontrole

  Eiropas Savienības direktīvas autopārvadājumu jomā

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK – * (2006.gada 15.marts ) par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu;
  Lasīt vairāk
 • Satiksmes drošība un tehniskā harmonizācija

  Eiropas Savienības direktīvas autopārvadājumu jomā

  • Padomes 1992.gada 10.februāra direktīva 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā;
  Lasīt vairāk

  Specpiedāvājumi

 • Sakarā ar kopējo pārdomāto biedrSakarā ar kopējo pārdomāto biedrības darbības politiku asociācijas biedri saņem atlaides,  kuras izmanto visi LANA biedri:

  • Atlaides līdz 80% iegādājoties OCTA un citus apdrošināšanas pakalpojumus;
  • Atlaides iegādājoties degvielas cenas (līdz 15%) (dīzeļdegviela un benzīns, gāze), uzpildoties DUS;
  • Atlaides iegādājoties eļļas un tehniskos šķidrumus (līdz 30%).
  • Atlaides periodiskai apmācībai – 95. Kods